Onze taak

De doelstellingen van onze vereniging is om de kermissector zo goed mogelijk te verdedigen en vertegenwoordigen, het voortbestaan van kermissen te garanderen, deze te professionaliseren en in samenspraak met verschillende overheden tot een hoger niveau te brengen.

De Verdediging der Belgische Foorreizigers vzw is sinds 2020 aangesloten bij de Unie van Zelfstandige Ondernemers UNIZO. UNIZO ondersteunt niet enkel ondernemers, maar versterkt ook sectororganisaties. Meer dan 100 sectororganisaties zijn bij UNIZO aangesloten, samen goed voor 70.000 ondernemers. UNIZO is een bron van informatie en behartigt mee de belangen van de kermissector op alle niveaus. Maandelijks neemt Vincent Delforge, Alexandre Dotremont, Steve Severeyns of Jean Trehout in naam van onze vereniging deel aan de Sociale en Juridische Commissies van UNIZO.

De Verdediging der Belgische Foorreizigers vzw is reeds jaren aangesloten en erkend bij de Hoge Raad voor de Zelfstandigen en KMO. De Hoge Raad heeft als federale adviesraad drie opdrachten: overleggen, adviseren en vertegenwoordigen. Als overlegplatform groepeert hij meer dan 180 erkende beroeps- en interprofessionele organisaties. Hij verdedigt de belangen van de zelfstandigen onder meer door adviezen te geven aan de Belgische en Europese beleidsverantwoordelijken.

De kermissector valt onder Sectorcommissie 6. Ambulante Handel, waarvan Franck Delforge voorzitter is en Steve Severeyns plaatsvervangend voorzitter. Meerdere keren per jaar nemen zij deel aan overleg- en adviesvergaderingen.

Onze vereniging is vertegenwoordigd tijdens gesprekken die de kermissector aanbelangt op federaal niveau bij de Minister voor Zelfstandigen, Economie, Mobiliteit of andere bevoegde ministers, naargelang het dossier. Vooral tijdens de coronacrisis wordt er vaak op federaal niveau overlegd. Onder meer ook met het coronacommissariaat, experten en virologen.

Ook op regionaal niveau nemen wij deel aan gesprekken die de kermissector aanbelangt met bevoegde ministers of kabinetten in Vlaanderen, Wallonië, Brussel of Oost-België. Veel zaken zijn immers geregionaliseerd, namelijk Financiën, Onderwijs, Werk, …

Bestuursleden en afgevaardigden van onze vereniging zetelen op gemeentelijk en stedelijk niveau in commissies, promotiecomités en dergelijke. Hier wordt vaak het draaiboek van de kermis opgesteld en worden er randactiviteiten georganiseerd.

De Verdediging der Belgische Foorreizigers vzw is aangesloten en vertegenwoordigd bij de Europese Kermis Unie ESU-UFE. Deze Unie groepeert verschillende nationale beroepsverenigingen van de kermissector. Dit is een platform ter uitwisseling van informatie. Er worden ook constant ervaringen gedeeld. Zo wordt er veel bijgeleerd over hoe mensen van dezelfde sector die dezelfde problemen en situaties tegenkomen aan oplossingen werken. In het internationale hoofdbestuur is Franck Delforge vice-voorzitter en Steve Severeyns secretaris-generaal.

De Verdediging der Belgische Foorreizigers vzw engageert zich om de kermiscultuur te borgen (safeguarding). Hiervoor ondernemen wij verschillende initiatieven en samenwerkingen in Vlaanderen, Wallonië, Brussel en Oost-België. Wij ijveren ook bij UNESCO voor een erkenning van de kermiscultuur.

In de alle Belgische regio’s is de kermiscultuur erkend als Immaterieel Cultureel Erfgoed