Kermiscultuur

De Verdediging der Belgische Foorreizigers vzw engageert zich voor het voortbestaan van de kermis en om de Belgische kermiscultuur te borgen voor de komende generaties.

Vice-voorzitter Franck Delforge is reeds jarenlang bezig met een kermisarchief aan te leggen. Sedert 2015 beschikt onze vereniging over een mobiel Kermisarchief. Een echte kermiswagen op wielen die men op afspraak kan bezoeken en waar men duizenden krantenartikelen, honderden boeken, foto’s, affiches en tientallen attributen van de kermis terug kan vinden! Momenteel staat de wagen aan het Musée de la Foire et de la Mémoire in Saint-Ghislain.

Sinds 2012 is onze vereniging bezig om de kermiscultuur te laten erkennen al Immaterieel Cultureel Erfgoed. Hiervoor nemen wij jaarlijks deel aan talloze vergaderingen, bijeenkomsten en lezingen met bevoegde instanties en erfgoed- expertiseverenigingen. De aanvraag tot erkenning in de verschillende landsdelen hebben wij zelf geschreven, gesteund door de andere kermisverenigingen.

Wat cultureel kermiserfgoed betreft, zijn Franck Delforge en Steve Severeyns onze aanspreekpunten.

In juni 2014 is de kermiscultuur opgenomen in de Inventaris Vlaanderen voor Immaterieel Cultureel Erfgoed. Voor deze gelegenheid hebben wij toenmalig Vlaams Minister voor Cultuur Joke Schauvlieghe uitgenodigd op de Sinksenfoor.

Op 15 januari 2021 heeft het Brussels Hoofdstedelijk Gewest de kermiscultuur, op onze aanvraag, in hun inventaris van het Immaterieel Cultureel Erfgoed geplaatst. De erkenning is gebeurd door Staatsecretaris voor Cultuur Pascal Smet.

http://erfgoed.brussels/nl/ontdekken/de-brusselse-erfgoedinventarissen/inventaris-van-het-immaterieel-cultureel-erfgoed-ice/de-levende-kermiscultuur?set_language=nl

Sinds 18 februari 2021 is de kermiscultuur door Minister van Cultuur van de Federatie Wallonië-Brussel, Bénédicte Linard, erkend als “Chef-d’oevre du Patrimoine oral et immatériel”. Onze aanvraag is sedert 23 februari 2021 op de Inventaris voor Immaterieel Cultureel Erfgoed geplaatst.

http://www.patrimoineculturel.cfwb.be/index.php?id=18348

Sedert 18 februari 2021 is de kermiscultuur op onze aanvraag, geplaatst op de Inventaris voor Immaterieel Cultureel Erfgoed van de Duitstalige Gemeenschap. Minister van Cultuur Isabelle Weykmans heeft de erkenning ondertekend.

http://www.ostbelgienkulturerbe.be/desktopdefault.aspx/tabid-3460/6286_read-63146/

Onze vereniging heeft samen met de Franse vereniging “Petit Cheval de Bois” en het Parijse kermismuseum “Les Pavillons de Bercy” aan een multinationaal dossier geschreven om de kermiscultuur te laten erkennen door UNESCO. Op 29 maart 2021 is de aanvraag tot opname van de kermiscultuur in de Representatieve Lijst van het Immaterieel Cultureel Erfgoed van de Mensheid overhandigd aan de UNESCO ambassadeurs te Parijs.

https://unesco.delegfrance.org/Les-quatre-dossiers-de-candidatures-pour-les-listes-du-Patrimoine-culturel?fbclid=IwAR2jgCVx0VdZ1tBXKHljDknyPCyGT2CCCTLXcCnSVLLmjUrZxbXcbz97Y6s