Verdediging der Belgische Foorreizigers

De Belgische Kermisvereniging

De Verdediging der Belgische Foorreizigers v.z.w. is een nationaal erkende beroepsvereniging die de belangen van de Belgische kermissector behartigt. Het is een jonge, dynamische vereniging die opgericht is in 1998 met als doel de foorreizigers te verenigen en te vertegenwoordigen om het voortbestaan van de Belgische kermissen te garanderen.

Ze is klein begonnen, maar ondertussen uitgegroeid tot een grote vereniging met vertakkingen en vertegenwoordigers over het volledig grondgebied. Hierdoor is zij een volwaardige en professionele gesprekspartner geworden voor alle bestuurlijke niveaus, gesteund door honderden aangesloten leden die een overgrote meerderheid van de kermisgemeenschap vormen.

Transparantie en verjonging van bestuur worden hoog in het vaandel gedragen, met respect voor de traditionele normen en waarden die de kermiscultuur typeren. De hedendaagse kermis is een 1200-jarige traditie

0
Kramen en attracties trekken door het land tijdens het kermisseizoen
0
kermis-familiebedrijven zijn actief in ons land.
0
kermissen worden georganiseerd in België door steden en gemeenten.