Geschiedenis

Korte geschiedenis

De Verdediging der Belgische Foorreizigers vzw is opgericht in 1998 door enkele vooraanstaande personen van de kermissector die reeds actief waren in het verenigingsleven. Zijnde:

 • Louis Dotremont, voorzitter
 • Willy Callemin, secretaris
 • Maurice Bodet, penningmeester
 • Paul De Roover, voorzitter provincie Antwerpen
 • Georges Besanger, commissaris
 • Arthur Dotremont, commissaris
 • Charles Van Mullem, commissaris
 • Jean-Marie De Poppe, voorzitter provincie Vlaams-Brabant
 • Constant Janssens, voorzitter Waals-Brabant

De oprichtingsakte is verschenen in het Belgisch Staatsblad op 23 april 1998. De eerste Kermiskrant is uitgegeven in september 1998.

Doorheen de jaren zijn er uiteraard verschuivingen geweest in het bestuur. De heer Louis Dotremont is voorzitter gebleven tot aan zijn overlijden. In 2011 werd hij opgevolgd door de heer Walter Dotremont.

Een belangrijk sleutelfiguur in de geschiedenis van onze vereniging is uiteraard de heer Franck Delforge. Franck heeft van begin af aan tot op heden heel veel tijd en energie in onze vereniging gestoken en veel zaken gerealiseerd.

Enkele realisaties

Enkele realisaties en dossiers waar onze vereniging medewerking aan heeft verleend door de jaren heen:

 • Eerste website ter promotie van de kermis www.feteforaine.bewww.kermisfeest.be
 • Wetgeving kermisactiviteiten
 • Wetgeving verkeersbelastingen kermisvoertuigen
 • Tarieven SABAM – UNISONO
 • Organisatie herdenkingsplechtigheid Nationaal Monument Pierrot
 • Aansluiting bij de Hoge Raad voor de Zelfstandigen en KMO
 • Wetgeving attractieveiligheid
 • Rijdende kleuterschool
 • Aansluiting bij de Europese Kermis Unie
 • Wetgeving kermisponey’s
 • Organisatie Europees kermiscongres
 • Ontwikkeling website voor onze vereniging
 • Digitalisering van de Kermiskrant
 • Realisatie mobiel Kermisarchief
 • Erkenning van de kermiscultuur als Immaterieel Cultureel Erfgoed