Europa

De Europese Kermisunie ESU-UFE

De Verdediging der Belgische Foorreizigers vzw is aangesloten bij de Europese Kermis Unie ESU-UFE. Dit is een Europese koepelorganisatie die 22 nationale kermis-beroepsverenigingen verenigt uit 17 verschillende Europese lidstaten. In elk land in Europa vinden er kermissen plaats en zijn er één of twee nationale beroepsverenigingen die de kermissector vertegenwoordigen, terug te vinden.

De “Europäische Schausteller-Union” (ESU) is opgericht in 1954 in Amsterdam. De hoofdzetel is in Berlijn.

Alle twee jaar vindt er een internationaal kermiscongres plaats met de verschillende landen zoals Duitsland, Frankrijk, Luxemburg, Zweden, Finland, Oostenrijk, Zwitserland, België, Nederland, Verenigd Koninkrijk, Portugal, Noorwegen, Nederland, Ierland, Spanje, Italië en Tsjechië.

Tijdens het congres wordt er tweejaarlijks een hoofdbestuur gekozen.

In 2020 is tijdens het congres in Wenen volgend bestuur gekozen:

  • Voorzitter: Albert Ritter, Duitsland,
  • Vice-voorzitter: Atze J. Lubach-Koers, Nederland
  • Vice-voorzitter: Franck Delforge, België
  • Vice-voorzitter: Charles Senn, Zwitserland
  • Vice-voorzitter: Chris Piper, Ierland
  • Secretaris-generaal: Steve Severeyns, België
  • Adjunct-secretaris: Nina Crommelin, Nederland

Het bestuur verzorgt de uitwisseling van informatie tussen de verschillende nationale verenigingen, de interne werking en zijn de contactpersonen voor Europese instellingen zoals het Europees Parlement en Commissie.