Covid Update

Hoe kan één van de oudste vormen van volksvermaak terug opstarten in COVID-19 tijden ?

De kermis is een eeuwenoude traditie. De rondtrekkende bevolking vertoont kermiskunsten sinds de Romeinse Tijd. De kermis in haar huidige vorm is ontstaan in de Middeleeuwen. Vanzelfsprekend heeft de kermis gedurende al die jaren menig pandemieën, oorlogen en rampen doorstaan.

De laatste jaren is de kermis echter fors geïndustrialiseerd en heeft de sector enorm geïnvesteerd om zich aan te passen aan nieuwe wetgevingen. Door een lange periode van verplichte sluiting vanwege het coronavirus COVID 19 is het voortbestaan van de kermiscultuur dan ook meer dan ooit bedreigd.

Op het moment wanneer de gezondheidscrisis het toelaat, is het opportuun om de kermis terug op te starten, teneinde de financiële en economische impact voor de sector te reduceren en het voortbestaan te garanderen.

De eerste verantwoordelijkheid ligt hiervoor bij de ondernemer om maatregelen te treffen en strategieën te bedenken om zijn zaak te herorganiseren, zodat deze kan heropend worden in een fase van exit-strategie. Het is een utopie om aan een volledige terugkeer naar de normaliteit te denken in de fase van heropstart. De economie en onze gewoonten zullen zich enigszins moeten aanpassen. Het is in deze context dat men het initiatief van de opgerichte studiegroep dient te plaatsen.

Doelstellingen

  • De bedoeling is om de sector te voorzien van een nauwkeurig en gedetailleerd werkinstrument dat de besluitvormers in staat stelt een objectieve en weloverwogen beslissing te nemen over de hervatting van kermisactiviteiten.
  • De verantwoordelijken in de steden en gemeenten objectief te overtuigen van het vermogen van de kermissector om zich aan te passen aan de nieuwe geldende normen en aantonen dat de kermis nog steeds significant deel uitmaakt van de vrijetijdsbesteding. Dit rapport is voornamelijk bedoeld voor steden en gemeenten die door de subjectieve angst voor het aanpassingsvermogen van onze sector de neiging hebben kermissen overhaast af te gelasten.
  • Kermisuitbaters en hun personeel bewust maken van hun rol als verantwoordelijke burgers. Met name door het ontwikkelen van nieuwe principes van de beroepsethiek. Een soort code of conduct.