Retour à la page d'accueil de Défense des forains belges

Ons vakblad

 "DE VERDEDIGING DER BELGISCHE FOORREIZIGERS" verschijnen 12 maal per jaar.Om ons doel te treffen, en voor het welzijn van de Belgische foorreizigers, werken wij samen met alle vertegenwoordigers van de foorcorporatie, alsook met alle gemeente- en politieke verantwoordelijken.

Ons vakblad, dat wij gratis aan onze leden opsturen, heeft tot doel deze te informeren over onze acties, en over diverse onderwerpen in verband met de foorcorporatie, en onder meer de berichten en mededelingen van de Stads en Gemeentebesturen gratis te verspreiden. Wij voegen er ook een kalender in, met alle foorevenementen (kermisssen, wijkfeesten, kleine en grote foren).

Adverteerder voor een jaarlijkse inlassingen (12 edities) zich in verbinding stellen met Delforge Franck ,0475 / 24.14.78

Indien u in de komende dagen ook een adverteerder zou willen worden, in ons vakblad ‘DE KERMIS KRANT’.

Daarvoor dient u enkel ons uw advertentie op te sturen of te mailen, en het bedrag van deze te storten op onze bankrekening bij de ING :

Nummer:  IBAN BE52 3101 0336 5209  :  BIC  BBRUBEBB, met uw referenties.

Tarief van de jaarlijkse inlassingen (12 edities)

vrijgesteld van btw:

ganse pagina            500 €

1/2 pagina               300 €

1/4 pagina               150 €

Contacteer ons
Contacteer ons
Contacteer ons