Retour à la page d'accueil de Défense des forains belges

EDITOS

25 APRIL 2018

BOETE VERKEERBELASTING IN VLAANDEREN

Rekening houdend met de opmerkingen die door jullie naar voren werden gebracht, zullen wij volgende richtlijnen hanteren bij de handhaving van het rittenblad:

-          voor het jaar 2016 zullen wij als tegemoetkoming niet handhaven, ervan uitgaande dat men bij eerdere kennisneming van de overtreding in 2017, men zich reeds in regel zou gezet hebben voor het jaar 2017, wat vandaag niet meer mogelijk is;

-          overtredingen in 2017 worden gehandhaafd als volgt:

o   0-30 ritten: conform rittenblad

o   31-60 ritten : we houden rekening met opmerking dat vele hele korte ritten moeten worden afgelegd op vraag van lokale gemeentebesturen (extra dag wachten voor opbouwen van de kermis; vrachtwagens buiten centrum parkeren, doorgang op kermisplein niet belemmeren, etc. … ) Deze ritten worden geneutraliseerd, en zullen geen aanleiding geven tot handhaving.

o   61-100 ritten: jaarbedrag verkeersbelasting + boete 125 EUR

o   101-150 ritten: jaarbedrag verkeersbelasting + boete 250 EUR

o   151-200 ritten: jaarbedrag verkeersbelasting + boete 375 EUR

o   > 200 ritten: jaarbedrag verkeersbelasting + boete 500 EUR

-          de reeds uitgestuurde boetes, zullen volgens dezelfde principes worden herzien.

-          Voor 2018 raden wij nogmaals aan om in de ‘road user portal’ van uw OBU-leverancier uw jaarlijks aantal ritten te controleren. Indien men teveel ritten heeft, kan men voor 2018 zich alsnog in regel stellen en het jaarbedrag betalen. Dit kan online via het belastingportaal Vlaanderen:

https://belastingen.fenb.be/vfp-portal-pub2-web/ 

Na login met uw e-id, klikt u rechts op ‘verkeersbelasting’, en nadien op ‘aangifte doen’

Wij menen hiermee tegemoet te komen aan jullie verzoek tot proportionaliteit in de boetebedragen. Tegelijkertijd dienen wij uiteraard inbreuken te handhaven, anders is het systeem niet eerlijk voor mensen die wel het jaarbedrag betalen.

25 FEBRUARI 2018

DE "INTERFORAIN" HET FRANSE BLAD DAT BIJ IEDEREEN GEKEND IS, BESTAAT NIET MEER!

De rose zoals het eenvoudigweg genoemd werd, is voor de laatste keer op papier verschenen.

Het werd uitgegeven door de Editions Pey in Avignon en het was geen publicatie van een foorkramersvereniging zoals bij ons, maar een onafhankelijk orgaan dat voor iedereen openstond.

De editie van december was de laatste papieren versie, voortaan kunnen we dit nog enkel op het net lezen en er actualiteiten en kleine advertenties terugvinden. Voor onze Franse collega’s blijft de domiciliëringsdienst van de Interforain wel nog behouden.

Het is een monument dat verdwijnt en onder een andere vorm weer opduikt, sceptici die van mening zijn dat we kunnen blijven doen zoals we altijd deden, moeten zich wel de vraag stellen want sinds het digitale zijn intrede deed zijn alle activiteitensectoren betrokken bij deze revolutie.

Ook wij bij de VBF zullen op een dag, over enkele maanden of enkele jaren verplicht worden om de papieren versie achter ons te laten. Als ieder van u altijd ingelogd is en onbeperkte toegang heeft, kunnen wij u het foorkramersblad digitaal bezorgen. Dat is trouwens iets wat we al doen voor alle gemeentebesturen. We zien ook al dat met Facebook of Whatsapp, de rubriek verkoop/aankoop niet meer positief gewaardeerd wordt bij onze leden.

Vroeger stuurden we meer dan honderdvijftig bladen naar de steden en gemeenten. Sinds we digitaal gaan kunnen niet enkel de afdeling feestelijkheden, maar ook de schepenen van financiën en toerisme van meer dan

honderdvijftig steden en gemeenten onze informatie volgen.

Voor onze vereniging zal dit een middel zijn dat ons nieuwe financiële ademruimte biedt. De bedragen die we op die manier besparen kunnen onder andere dienen om gemakkelijk aan te sluiten bij de Union des Classes Moyennes (UCM) of (UNIZO) de Vlaamse tegenhanger ervan.

25 JANUARI 2018

DE FOORKRAMERS GAAN ONDERWORPEN WORDEN AAN ONVERWACHTE TECHNISCHE CONTROLES

Poreuze remleidingen, staat van de banden, lading: de vrachtwagens van de foorreizigers kunnen voortaan onderworpen worden aan een onverwachte technische control, langs de kant van de weg. De maatregel die in het Belgisch Staatsblad is verschenen, zal in werking treden vanaf mei 2018. Tot nu toe moesten de politiediensten van ons land zich baseren op een stoffig koninklijk besluit als zij de vrachtwagens van de foorkramers moesten controleren.

Wat moeten we van deze maatregel verwachten?

Het belangrijkste is dat voertuigen die op wegen rijden waar ze niet mogen rijden als gevolg van de wetgeving op het vervoer van foorkramers (trage voertuigen) ter plaatse kunnen gecontroleerd worden.

Een serie voertuigen, gladde banden, ontbrekende of kapotte lampen, geen remsysteem, hoge snelheid, enz., dat zullen allemaal redenen zijn waarvoor de ordediensten een onverwachte controle kunnen eisen.

Het probleem is vooral een gevolg van de klachten uit de Luikse regio waar het heel moeilijk is om de stad te omzeilen zonder de ring te nemen. Als je immers vanuit Verviers komt en de richting Namen wil nemen, bestaat het enige alternatief erin om de volledige stad te doorkruisen maar dat is verboden voor zwaar verkeer!

Kortom, het foorkramersvervoer (aanhangwagen) blijft vrijgesteld van de verplichte technische controle maar is gewaarschuwd dat ze erop let om de wetgeving te volgen in verband met het onderhoud en de aanpassing van haar voertuigen aan de wetgeving betreffende de wegcode.

25 MEI 2017

KERMISPONY'S ?

De aanvallen op de uitbaters van ponypistes woeden dit jaar opnieuw in alle hevigheid hoewel de invoering van de huidige wetgeving pas volledig van kracht werd op 1 januari 2016. Er was niet veel voor nodig opdat de tegenstanders zich opnieuw manifesteerden.

We gaan zeker de moed niet in de schoenen laten zinken en we zullen alles in het werk stellen om onze collega’s te verdedigen maar we zijn onvoldoende sterk om dat alleen te doen!

De enige manier om een halt toe te roepen aan deze mensen die in het wilde weg, ongeïnformeerd praten en die verenigingen die het wel weten maar verkeerde informatie verspreiden, dat was en is nog altijd communiceren.

Spijtig genoeg is het opzetten van een informatiecampagne heel duur en beschikt onze vereniging net als die enkele uitbaters van ponypistes niet over de middelen om dat te doen!

Maar wij kunnen hen allemaal samen helpen zonder dat het ons iets kost.

Die tegenstanders vallen ons namelijk voornamelijk aan op de sociale media, laat ons dus hetzelfde doen!

Antwoord niet zomaar wat maar laat ons op onze Facebookpagina informatie en argumenten zetten die juist zijn en die niemand kan weerleggen. Doe wat knip-en-plakwerk en overstelp hun pagina’s ermee. Praat erover tegenover de mensen rondom u en vraag aan uw sedentaire vrienden dat ook zij hierop reageren bij iedere aanval.

Wij hebben deze informatie al doorgegeven aan ieder gemeenteraadslid van Charleroi waar de vraag gesteld was. Wij gaan hetzelfde doen bij iedere parlementariër uit het Brussels gewest voor de Minister van Dierenwelzijn oppert om een verbod in te voeren!

            Ook al lijkt de tijd geteld voor onze collega’s, is ieder jaar dat verstrijkt een jaar winst. Laat ons allemaal samen strijden!

25 APRIL 2017

IS DE KERMIS NOG RELEVANT ?

 

Gedateerd, een beetje marginaal en veel te duur. Zo luidde de titel van het artikel dat op 23 maart in de krant “Het Nieuwsblad” verscheen over de Halfvastenfoor in Gent.

Hoewel het in het artikel over een zevenjarige gaat die een fantastische namiddag doorbrengt op de kermis, gaat het ook over mensen die er geen voet meer willen zetten.

En toch, dit jaar heeft de Schepen van Feestelijkheden samen met de verantwoordelijke dienst voor de kermissen voor een nieuwe vestiging gezorgd, met bredere lanen, een centraal plein en heeft hij zelfs enkel zogenaamde overtollige standplaatsen geschrapt.

Het zou echter al te eenvoudig zijn om te denken dat men een product, dat tanend is, nieuw leven kan inblazen door eenvoudigweg de standplaatsen te veranderen en een andere, duurdere of grotere promotiecampagne te houden.

Om een product dat aan populariteit inboet, te doen heropleven moeten alle verantwoordelijken rond de tafel gaan zitten en van gedachten wisselen over een gemeenschappelijke toekomstvisie. Zodat iedereen zijn steentje kan bijdragen en zich inzet om de anderen te respecteren.

Zeggen dat “enkel dit volstaat”, is zeker gemakkelijk tijdens een borrel op café, maar effectief de handen uit de mouwen steken om tot resultaten te komen is andere koek. Er zijn er ook die zeggen “dat ze het altijd al zo gedaan hebben”. Dat is waar en kijk waartoe het heeft geleid.

Is het zo dat eenieder kritisch moet zijn voor zichzelf, om de kermissen nieuw leven in te blazen of hen een nieuwe toekomst te bieden? We hebben allemaal wel op een bepaald niveau onze zwakheden, die absoluut verbeterd moeten worden!

Iedereen natuurlijk op het vlak van zijn persoonlijk werk en zijn zaken over de manier om persoonlijke doelstellingen te bereiken, maar ook en vooral, samen binnen de gemeenschap.

Geef diegenen die staan te popelen om uw plaats in te nemen en hun ideeën voor te leggen een kans! Op die manier geeft u al blijk van zelfverloochening!

25 MAART 2017

 Verdwijnt het cash geld?

Sinds enkele jaren horen we regelmatig praten over het verdwijnen van cash. We hebben zelfs nog een artikel over dit onderwerp geplaatst in onze laatste editie. Maar zal het ooit zover komen dat onze politici een wet moeten stemmen die papieren geld afschaft? Of zal er nog zo weinig cash gebruikt worden dat het bijna vanzelf verdwijnt?

Sedert de ontwikkeling van het internet en de constante evolutie ervan, heeft het web de handelspraktijken volledig veranderd.

Het wereldberoemde festival “Tomorrowland” was dit jaar al op enkele uren volledig uitverkocht. De prijs voor een tickets bedraagt tussen de 200 en 300 euro en ze worden over de hele wereld verkocht. Honderdduizenden tickets werden met een bankkaart betaald! Met het ticket heb je recht op een slimme armband, die je met je bankkaart kunt opladen. Op het festivalterrein is het onmogelijk om cash een hamburger of een coca cola te betalen! Neem het voorbeeld van de site “Amazon”, de belangrijkste speler in de e-commerce branche. Je vindt er alles, van schoenveters tot wasmachines. Maar wat wel vast staat is dat het onmogelijk is om je aankopen in contant geld te betalen!

We moeten natuurlijk zelf ook wel toegeven dat men ons steeds vaker de vraag stelt of we een Bancontact terminal hebben, wat er ons toe brengt om dit betaalmiddel aan onze klanten aan te bieden.

Geld in de vorm van papier zal niet zo snel verdwijnen! Maar mensen zouden wel de gewoonte kunnen verliezen om het te gebruiken. We zien al dat de lonen niet meer van hand tot hand uitbetaald kunnen worden. Iets contant betalen van meer dan 3.000€ is verboden. In Frankrijk is dit zelfs beperkt tot 1.000€!

Dus moeten we erover nadenken en er vragen over stellen, op die manier kunnen we anticiperen op de toekomst.

25 FEBRUARI 2017

 Een woordje van de voorzitter,

 

Beste vrienden, collega’s en leden, aan het begin van dit nieuwe seizoen wil ik jullie graag bedanken. Jullie bedanken, vrienden en leden omdat jullie ons, jaar na jaar telkens weer jullie vertrouwen schenken door regelmatig de bijdragen te betalen en ons te steunen in het idee dat wat wij doen jullie voldoening geeft; wij willen jullie bedanken om het vertrouwen dat ons telkens opnieuw zin geeft om jullie te verdedigen en ervoor te zorgen dat de oplossingen die wij voor de problemen hebben uitgewerkt, wel degelijk die zijn die jullie van ons verwacht hebben.

Ik wil ook graag mijn kantoormedewerkers bedanken die niet op een uur extra gekeken hebben en hun krachten zeker niet gespaard hebben. Medewerkers die zich iedere dag inzetten om de ideeën die wij gedurende de maandelijkse vergaderingen hebben besproken, naar voor te schuiven. Ieder lid van het bureau draagt zijn steentje bij tot onze vereniging en het verdedigen van de belangen van ons beroep. Onze vereniging die volgend jaar haar twintigste verjaardag zal vieren.

2016 was zeker geen gemakkelijk seizoen en dat vooral door de golf aanslagen die we gekend hebben. Wij stonden op de eerste rij van de collaterale slachtoffers.

Ook 2017 kondigt zich echt moeilijk aan, of het nu Gent, Kortrijk of Charleroi is om maar die steden te vermelden, de verhuizingen die op het getouw staan, zullen ongetwijfeld niet zonder slag of stoot verlopen.

Vertrouw erop dat wij de onrechtvaardigheden verder zullen bestrijden en ons inzetten voor de verdere ontwikkeling van onze vereniging en verder blijven werken aan het imago van ons beroep.

            Wij wensen jullie een goed seizoen 2017.

 

25 JANUARI 2017

 Promotie comite.

Sinds meerdere jaren heeft ons beroep verschillende promotiecomités opgezet. We zijn zeker niet van mening dat deze comités nutteloos zijn, verre van.

Maar we zijn vaak geconfronteerd met het feit dat deze comités de grens overschrijden tussen promotie en organisatie van het kermis.

Het nemen van beslissingen omtrent de promotionele campagne van een kermis is wel degelijk de essentie van een comité, maar het discuteren van de organisatie van de kermis zelf maakt daar absoluut geen deel van uit.

Het organiseren van het kermisterrein op technisch vlak zou uitsluitend moeten gereserveerd worden voor de representatieve verenigingen. Op grond van gezond verstand zouden de vertegenwoordigers van de verenigingen niet moeten deelnemen aan de promotiecomités. Ze zouden dit moeten delegeren aan hun leden die geen deel uitmaken van de besturen.

Spijtig genoeg voelen heel weinig leden van onze gemeenschap zich betrokken om de intresten van ons beroep te verdedigen, op gelijk welk vlak, en dit is erg spijtig.

Een ander verwijt dat men zou kunnen geven aan heel wat promotiecomités is de weinig transparante boekhouding. Het zijn wel degelijk de nijveraars die globaal de kas van de promotiecomités spijzen met hun bijdragen, maar de financiële balans van die comités wordt maar zelden gepubliceerd. Is dit wel normaal?

Wij zijn van mening dat ten minste het publiceren van inkomsten en uitgaven een must zou zijn uit respect voor degenen die ertoe bijdragen. Deze financiële balans zou klaar en duidelijk moeten zijn, en zou moeten uitgedeeld worden aan allen die ertoe bijdragen, ongeacht of het comité beheerd wordt door foorreizigers of door de gemeente.

Hoe kunnen sommige gemeentebesturen die geld inzamelen van foornijveraars om het foorgebeuren aan te kondigen zich veroorloven om het gebruik van deze fondsen totaal te verzwijgen?

25 DECEMBER 2016

 Dierenwelzijn in Waalse Gewest.

 

Op maandag 28 november werden wij, op initiatief van verschillende foorkramersexploitanten van de ponycarrousel ontvangen door de Minister van het Dierenwelzijn te Namen, in het Waalse gewest.

Deze ontmoeting vond plaats na herhaald aandringen van de advocaat die met kennis van zaken spreekt op dit vlak en die in dienst genomen werd door een feitelijke vereniging opgericht door de exploitanten om de belangen die eigen zijn aan hun categorie te verdedigen.

Micky Rousseau, Nathalie Vandekerkove, Alain Branson en Franck Delforge waren ook aanwezig op de vergadering.

Zij werden ontvangen door de kabinetschef en haar adjunct en hebben op het kabinet van Minister Di Antonio hun grieven geuit in verband met zijn uitlatingen in de pers tegenover de carrousels met levende pony’s en de exploitanten ervan. Op basis van de uitspraken van het kabinet, hebben zij ook begrepen dat het kabinet ervoor gewonnen is om alles in het werk te stellen om in de toekomst een einde te maken aan deze foorkramersactiviteit die al sinds jaar en dag bestaat. De kabinet en de Minister willen er op lange termijn toe komen dat de exploitanten zich ertoe engageren om hun onderneming niet meer door te verkopen of zelfs over te laten of aan hun nazaten, iets wat de advocaat die de exploitanten vergezelde, naar alle waarschijnlijkheid als illegaal zal bestempelen.

Wij hebben gepleit dat wij voldoen aan de normen en dat wij de wetgeving meer dan respecteren. De kabinetschef kon ons geen enkel proces-verbaal voorleggen waaruit een inbreuk op de wetgeving op het dierenwelzijn bleek en heeft verklaard dat zij (persoonlijk) een paardencarrousel in Hannuit gezien had, waar er volgens haar, geen water beschikbaar was voor de pony’s.

Het is het één of het ander: ofwel liegt ze en dat is ernstig, ofwel liegt ze niet en dat is nog erger, zij geeft dan blijk van onkunde en hoort niet meer thuis op het kabinet. De politie op de hoogte brengen en een vaststelling van inbreuk laten opmaken of foto’s nemen was toch wel het minste geweest als men zich met deze zaken wil moeien? Indien het tweede het geval is zou ze bovendien vervolgd moeten worden omdat zij geen bijstand verleende of wreed optrad!

25 NOVEMBER 2016

22ste Nationaal Congres van de Marktleiders.

Op donderdag 20 oktober zijn wij uitgenodigd geweest op het 22ste Nationaal Congres van de Marktleiders. Dat congres ging door in het prachtige kader van het Gallo-Romeinse museum in Tongeren.

De vereniging van marktleiders had ons gevraagd om enkele thema’s te bepalen waarover we wensten te discussiëren en wij hebben ervoor geopteerd om onze standpunten door te geven in verband met de praktijken van de huur van standplaatsen.

Het spreekt voor zich dat wij niet volledig tegen dit systeem zijn maar het is wel belangrijk om het op een degelijke manier te omkaderen. Een attractie in leasing bij een financiële instelling, een nieuwe attractie in opbouw die niet tijdig geleverd wordt, een overlapping van de kermisperiode of zelfs de kans om eens aan een andere kermis deel te nemen en toch zijn abonnement te behouden, stelt geen enkel probleem.

Wat wel een probleem vormt is het feit dat de mensen zelf niet meer investeren in de aankoop van materiaal en jaar na jaar plaatsen innemen met kermisattracties die de hunne niet zijn.  Want dat beteugelt de mogelijkheid van andere exploitanten die zich soms op een vrachtwagen bevinden terwijl de standplaatsen ingenomen zijn door sjacheraars.

Want je moet een kat een kat durven noemen, het zijn sjacheraars. Zij creëren namelijk een nieuwe tussenfunctie tussen de steden en de exploitanten. Net zoals het aanlokkelijk is om je kermisattractie te verkopen en de abonnementen ervoor te behouden. Geld verdienen door standplaatsen te verhuren en gezellig in je zetel te blijven zitten. Zich inzetten om kandidaat te zijn voor een blauwe zone zonder eigenaar te zijn van een attractie.

         Want wij zijn tegen die praktijken en wij hebben dat duidelijk gezegd en uitgelegd gedurende dit congres van de vereniging van marktleiders.

25 OKTOBER 2016

De kwaliteit blijft, de prijs is bijzaak!

Men heeft het vaak over de gehanteerde prijzen op de kermis. Velen zijn van mening dat die nogal aan de dure kant zijn en ergens kunnen we dat ook begrijpen. Dat is trouwens de eerste kritiek als er lezersbrieven in de pers of op internet opduiken. Het is zo dat dit vroeger slechts enkele mensen aanging want de krantenkolommen moesten niet gevuld worden maar nu kan iedereen dat op zijn manier bekijken dankzij het internet en nog meer met de sociale media. 

Als men zegt dat dit begrijpelijk is, dan zijn wij dat zeker niet die een verandering willen opleggen. Ieder van ons moet vrij de prijs kunnen hanteren die hij wenst, maar als vereniging moeten we de sector in het oog houden en kunnen we enkel vaststellen dat de praktijk wel veranderd is. 

Op het einde van de jaren 80 bedroeg de prijs voor een ritje op de molen voor een kind de helft van de prijs voor een grote attractie, vandaag is die prijs, met uitzondering van de allerlaatste nieuwigheden, eerder gelijk. Hoe verklaar je dat een kermiskaartje voor een kind vandaag zo duur is? 

Als men zich bewust wordt van de geestdrift van de dagen tegen verminderd tarief, de oprichting van indoorparken met onbeperkte toegang en het succes van de foor voor één euro in Statte of zelfs (iets wat ons echt tegen de borst stoot) de polsbandjesdagen, dan hebben we voldoende stof om ons vragen over te stellen.

Maar de prijs is niet zaligmakend, zelfs al blijft dat het grootste punt van kritiek van onze klanten, want, daar waar het schoentje wringt, dat is aan de kwaliteit! Ook al heeft u veel betaald in een restaurant, als u lekker gegeten hebt, dan blijft dat u bij. Op de kermis is dat hetzelfde. Een eigen draaimolen, goed verlicht, mooi versierd waar de klanten goed onthaald worden, waar er met hen gepraat wordt, men hen amuseert, beleefd is, toonbaar, kortom waar de klant op de eerste plaats komt: dat is de sleutel naar het succes. 

Maar we moeten het samen doen want als sommigen er hun broek aan vegen dan lijdt de hele sector onder dat slechte imago. Iedereen van ons moet zijn steentje bijdragen tot het succes en dan vooral in deze moeilijke tijden, met de ontwikkeling van al die externe gebeurtenissen.

Wij zijn niet meer het evenement van het jaar in al die steden en gemeenten. Zorg ervoor dat mensen de prijs vergeten door uw onberispelijke en professioneel gedrag, iets waarop onze gemeenschap het monopolie had vroeger

25 SEPTEMBER 2016

Zaken zijn zaken. 

Al enkele jaren horen we sommige foorkramers maar ook sommige vertegenwoordigers van de foorkramerswereld hun beklag doen en hun gal uitspuwen in de pers.

Het gaat slecht met de kermis, de inkomsten duiken naar beneden, het terrorisme is nefast voor ons, het weer was heel slecht en het publiek bleef weg, de feesten zijn niet meer populair en verdwijnen, de OBU gaat u de das omdoen en natuurlijk heeft dit beroep geen toekomst meer.

Maar is er al iemand rechtgestaan om ons te helpen sinds al die rampzalige mededelingen in de geschreven pers of op radio of televisie verschenen? Neen.

Een politicus die zegt ik ga uitzonderlijke maatregelen nemen en ontwikkelen voor uw activiteitensector. Neen

Zelfs het Nationaal Syndicaat voor de Zelfstandigen heeft in haat uitgaven aandacht besteed aan onze activiteitensector met grote titels waaruit blijkt dat tientallen kermisexploitanten verdwenen zijn en in de vergetelheid zijn geraakt. Zij denken ongetwijfeld dat zij zo enkele van onze leden kunnen krijgsvaardig maken en dat is koren op hun molen!

We gaan de geschiedenis van een jonge foorkramer vertellen die na de zomer naar de bank gegaan is om een lening te vragen om nieuw materiaal te kunnen kopen.

Gedurende de zomer werd de bankier waarmee hij normaal zaken deed evenwel vervangen. De nieuwe bankier aan wie hij vroeger om een lening aan te gaan, heeft hem de vraag gesteld: “Maar u wilt investeren in een sector waarover ik persoonlijk en dat al de hele zomer heb gelezen dat hij in slechte papieren zit, alles gaat er slecht, denkt u dat dit dan redelijk is? “

Alle sectoren hebben hun pijnpunten maar strooi dat toch niet uit in de pers. Denk eraan, als u het woord krijgt dan zal het zwart maken van onze sector niets opbrengen, integendeel zo schiet u in uw eigen voet!

25 AUGUSTUS 2016

Europa in feeststemming een kater. 

 

Datgene wat het meest gevreesd werd is toch werkelijkheid geworden. Gedurende het traditionele vuurwerk voor de nationale Franse feestdag, op 14 juli, op de Promenade des anglais in Nice heeft een religieuze fanatiekeling de menigte omvergereden met een vrachtwagen.  

Balans: 84 doden en honderden gekwetsten zonder het nog te hebben over de collaterale slachtoffers.  

In Duitsland was er eerst een terroristische aanval aan boord van een trein maar in dezelfde week ook in een winkelcentrum in Beieren. In het winkelcentrum van München heeft een jonge foorkramer van 19 jaar, Giuliano Kollmann, het leven gelaten. 

Die terroristische aanslagen hebben een klimaat van angst gezaaid op alle plaatsen waar er zich mensen verzamelen en heeft ervoor gezorgd dat de bevolking voortdurend in angst leeft.  

Zo waren er maar een kleine honderdduizend mensen dit jaar voor onze nationale feestdag in Brussel op 21 juli, terwijl dit evenement gemiddeld zo’n 350.000 bezoekers naar onze hoofdstad brengt.  

Ook de Zuidkermis heeft er enorm onder geleden, al op de vooravond was het publiek niet op de afspraak en 21 juli was een echte catastrofe.  

In Düsseldorf ontstond er als gevolg van de aanslagen een psychose op het ogenblik dat de grootste kermis op de Rijn in volle gang was en lag de foor er gedurende het laatste weekend heel troosteloos bij. In Frankrijk heeft de regering zelfs aangeraden om eventuele festiviteiten af te lasten als de privé initiatiefnemers niet over de middelen beschikken om de veiligheid van de bezoekers te garanderen.  

Wij zijn het verlies nog niet vergeten dat onze collega’s geleden hebben met Pasen in Auvelais waar het weekend van de optocht geannuleerd werd en toch duiken er intussen al andere demonen op. 

Een gewone vechtpartij in Brussel zorgde voor een gevoel van paniek dat gretig werd overgenomen door de volledige pers! Voor een sector als de onze houden de actuele gebeurtenissen zware economische gevolgen in. Laat ons waakzaam zijn en rekening houden met dit nieuwe gegeven dat de toekomst van ons beroep zeker zal beïnvloeden.  

Na een kater voelt men zich na 48 uur al heel wat beter, hier zal er veel meer tijd nodig zijn. En gezien de actualiteiten lijken we pas aan het begin te staan.  

25 juli 2016

Tevreden met urensysteem voor jobstudenten. 

 

Studenten mogen vanaf volgend jaar 475 uur werken in plaats van de huidige 50 dagen. “In sectoren als de horeca of retail werken jobstudenten vaak maar een paar uur per dag. Maar in het actuele systeem van vandaag mag de jobstudent maximaal 50 dagen per jaar werken. Voor die paar uur gaat dan ook meteen een volledige dag van de teller. Met een urensysteem vermijd je dat probleem en kan de jobstudent zijn uren maximaal benutten. Ook voor de werkgever is een urensysteem beter, omdat je veel flexibeler op pieken en dalen kan inspelen”. UNIZO pleit al jaren voor een urensysteem en kaartte het probleem al meermaals aan.

Hoewel de organisatie 550 uur gevraagd had, is ze toch tevreden met het resultaat van 475 uur. “Een urensysteem is sowieso al een hele stap vooruit”.
 
Het aantal jobstudenten groeit jaar na jaar.

In 2012 waren dat er 420.453, terwijl dat aantal in 2014 al opliep tot 469.602, goed voor 10,3 mio gewerkte dagen. Ook het aantal studenten dat het contigent van 50 dagen volledig benut stijgt trouwens jaar na jaar.

Uit een eigen UNIZO-enquête blijkt dat driekwart van de werkgevers jobstudenten in dienst neemt.  Ze doen dat vooral om piekmomenten te kunnen opvangen. 1 op 5 werkgevers gebruikt studentenjobs ook als mogelijk aanwervingskanaal. Werkgevers zijn eveneens voorstander van een urensysteem. Zo kunnen ze dus meer flexibel jobstudenten inzetten.

Maar op die manier zullen ze ook makkelijker studenten voor een paar uur per dag kunnen aanwerven die nu misschien passen voor de job omwille van het dagsysteem.

25 juni 2016

Voertuig met een dieselmotor? 

 

Wij hebben vandaag vernomen dat er een nieuwe wetgeving gaat komen betreffende de milieubescherming.

De Brusselse regering is het op woensdag 1 juni eens geworden over het lucht- klimaat- en energieplan dat meer bepaald voorziet om de vervuilende emissie door automobielvoertuigen aan banden te leggen. Het volledige hoofdstedelijk gewest wordt een lage emissiezone vanaf 2018, hebben we vernomen.

Zo mogen dieselvoertuigen van voor 1997 vanaf 2018 niet meer rondrijden in de hoofdstad.

De maatregel zal mee evolueren met de tijd. Dat betekent dat dat dieselvoertuigen die later geproduceerd werden, de jaren erna ook uit het verkeer zullen gebannen worden.

Na de vergadering werd deze informatie bevestigd door verschillende protagonisten. De details van het akkoord werden voorgesteld gedurende een persconferentie waarop het kabinet van Minister van Leefmilieu Céline Fremault (cdH) heeft bevestigd dat Brussel een lage emissiezone wordt vanaf 2018.

De voertuigen zullen gecontroleerd worden met intelligenten camera’s met automatische nummerplaatherkenning.

De Europese Commissie lanceerde begin vorige maand een inbreukprocedure bij het Europees Hof tegen België en in het bijzonder tegen Brussel omwille van de overschrijding van de limietwaarden voor meer bepaald fijne stofdeeltjes die worden geproduceerd door dieselwagens. Deze wetgeving is al van kracht in heel wat steden in Nederland en Duitsland en ook in Parijs in Frankrijk, en behandelt deze problematiek.

Werk voor onze vereniging want in onze buurlanden bestaan al afwijkingen voor vrachtwagens en trekkers van kermisexploitanten van het kermisterrein tot de periferie van de steden.

Hopelijk staat ons niet hetzelfde onthaal te wachten als bij de talrijke stappen tegen de OBU.

De problemen hopen zich op in alle sectoren.

25 mei 2016

Een editoriaal over twee onderwerpen uit de actualiteit, 

Eerst en vooral komen we terug op wat er met Pasen gebeurd is, iets waar onze leden zich bewust moeten van worden en wat ze zeker niet mogen vergeten.

Op 22 maart jongsleden hadden de terroristische aanslagen waar ons land het slachtoffer van werd, kunnen leiden tot rampzalige gevolgen voor onze vereniging.

Wij mogen van geluk spreken dat alle evenementen niet geannuleerd werden en dat alle Paasfeesten niet afgeschaft zijn.

Enkel onze onfortuinlijke collega’s van de Paaskermis in Auvelais kregen het verbod opgelegd om alles op te zetten en moesten de optocht annuleren waarbij zij er alleen voor stonden om het inkomensverlies van een normaal uitstekend weekend af te schrijven.

Het zijn namelijk die grote feestdagen die moeten zorgen voor de balletjes in de soep, de andere dienen om de kosten te dekken.

Onze vereniging heeft een brief gestuurd naar de stad Auvelais om hen te vragen om een financiële compensatie te overwegen voor het verlies dat onze collega’s geleden hebben.

Houd dit in het achterhoofd en denk eraan dat dit gelijk waar kan gebeuren en op om het even welk ogenblik en dat het onmogelijk is om een beslissing tot annulering of afschaffing te laten opheffen, als die genomen is omwille van dergelijke redenen.

 

En dat de Pinksterfoor van Antwerpen die voor de tweede keer doorgaat in Borgerhout.

Via dit krantje willen we de werkgroep feliciteren en toejuichen voor hun inzet bij de organisatie van de kermis.

Zij worden al te vaak met kritiek overladen door bepaalde leden van onze gemeenschap terwijl wij wel degelijk weten hoeveel werk zij verzet hebben en wij ook weten dat het gemakkelijk is om kritiek te leveren, zeker als je nooit ook maar enige moeite deed om iets opbouwend te doen voor onze gemeenschap.

Sedert begin dit jaar gaan zij namelijk bijna iedere week naar Antwerpen, terwijl ook zij een zaak hebben die moet verder blijven draaien.

Zij zijn erin geslaagd om een bijkomende vermindering van meer dan 360.000 € in de wacht te slepen in vergelijking met de standplaatsen voor 2014.

Wat indien zij er niet in geslaagd zouden zijn? Zouden jullie werkloos toegekeken hebben gedurende zes weken? Bravo en van harte dank.

25 april 2016

Tax and company ?

Het is evident dat de Staat meer en meer geld nodig heeft om te werken en dat dit het zwaarst zal doorwegen op de schouders van kleine en middelgrote ondernemingen. De vrijgevigheid van staatshulp op alle gebieden (hulp, cultuur, overheidsdiensten, enz.) moet gecompenseerd worden door financiële inkomsten.

Overheidsdiensten dragen niet bij tot de verrijking van het land, maar eerder tot zijn verarming. We moeten ons dus afvragen hoelang dit nog kan duren.

Vandaag merken we dit nogmaals aan de kilometertaks en het OBU-systeem. De vertegenwoordigers van de transportsector onderhandelen kredietondersteuning voor de aankoop van nieuwe vrachtwagens die voldoen aan de Euro-6 normen. Voor een groot transportbedrijf dat elk jaar vijf nieuwe vrachtwagens koopt kan dat interessant zijn, maar voor ons?

We moeten ons voorbereiden om de Staat als partner te hebben in onze zaken.

Tegenwoordig dwingt kleine ondernemingen om failliet te gaan en hun deuren te sluiten.

Alleen grote ondernemingen zien nog een stralende toekomst tegemoet.

De steeds strengere reglementeringen en wetgevingen dwingen onze leden meer en meer professioneel te worden.

Terwijl we onze communautaire gebruiken en gewoonten moeten behouden, mogen deze regelgevingen ons niet beletten om een gedrag te hebben dat overeenstemt met de maatschappij waarin we leven.

Het is vandaag belangrijker een goede beheerder te zijn dan een goede exploitant. Zullen we trouwens in de toekomst nog tijd hebben om onze stiel te beoefenen, gezien de tijd die we moeten spenderen aan administratief werk?

Een onberispelijk imago uitdragen van onze activiteiten moet voor ons allen voorrang krijgen.

Het is enkel als we samen handelen dat we in de toekomst ook het beroep zullen kunnen uitoefenen dat we vrij gekozen hebben.

25 maart 2016

De statuten overhoop gehaald, maar stoort dat echt? het hoe en waarom ?

Alle representatieve beroepsverenigingen hebben unaniem de statuten ondertekend die van kracht zijn sinds 2008.

En vaak komen ze bij discussies zowel in positieve als in negatieve zin aan bod. Onlangs nog met wat er gebeurd is in Gent.

Er zijn twee soorten mensen die gekant zijn tegen het statuut van foorkramer, bij de eerste groep vinden we zelfs enkele foorkramers.

En we kunnen ze begrijpen, aangezien het foorkramersstatuut hen verhindert om door hun gekonkel te mikken op de standplaatsen van de anderen of hun buren. Het foorkramersstatuut heeft namelijk een eind gemaakt aan bepaalde praktijken. Dat is net hetzelfde als de wegcode, hij bestaat, maar dat wil niet zeggen dat niemand de regels zal overtreden.

De tweede groep is nog gevaarlijker, dit zijn de politiekers uit onze steden en hun ambtenaren!

We weten dat ze op zoek zijn naar een uitweg om de wet te omzeilen, maar waarom?

Omdat de statuten een einde maakten - en dat was de bedoeling van de wetgever - aan allerlei praktijken tussen de uitbaters en heel wat ambtenaren!

We herinneren ons de illegale praktijken die jarenlang hoogtij hebben gevierd in onze sector. Als er nooit over gepraat werd, was het omdat er geen omgekochte personen kunnen bestaan zonder omkopers! Dankzij onze statuten zijn deze praktijken sterk afgenomen sinds 2008. We zijn niet meer verplicht eraan deel te nemen als we de wetgeving volgen, wat zeker niet verhindert dat er nog steeds dingen beloofd worden.

Als de jonge uitbaters zich informeren bij de ouderen, zullen ze vernemen dat er vroeger zeer veel geld van hand tot hand ging tussen de uitbaters, de politiekers en de gemeentelijke ambtenaren.

Dat enkelen dat systeem nieuw leven willen inblazen, komt voor ons niet als een verassing. Maar we blijven waakzaam voor elke verandering die de deur openzet voor praktijken die nefast zijn voor de toekomst van ons beroep!

25 februari 2016

Kermis vereniging ?

De controle van de representatieve verenigingen van de foorkramerswereld moet prioritair zijn voor de steden en gemeenten.

Het is onvoorstelbaar dat sommige gemeentelijke administraties zich op dit ogenblik helemaal geen zorgen maken over de representativiteit van onze verenigingen. Het gaat bij elk van hen om verenigingen zonder winstoogmerk en uit dien hoofde moeten zij hun verplichtingen nakomen tegenover hun vennoten en dus tegenover hun leden.

De jaarlijkse publicatie van hun boekhouding is er één van en de verplichting om een jaarvergadering voor de leden te organiseren is er een andere.

Waarom stellen de steden en gemeenten zich helemaal geen vragen bij dit onderwerp door te stellen dat dit hun taak niet is?

Eenvoudigweg omdat zij met hun spelletjes onze beroepsgroep willen uiteen drijven.

Als er meerdere verenigingen zijn zullen de steden en gemeenten er wel altijd eentje vinden dat hun projecten wil steunen. Wat hen de kans biedt om schijnbaar goedkeuring te vinden voor hun beslissingen.

Rond de vergadertafels zitten steeds meer mensen die enkel zichzelf of enkele vrienden vertegenwoordigen en die tegenover de politici of de stadsambtenaren nooit iets te zeggen of te weerleggen hebben.

Het zou evenwel eenvoudig zijn om enkel die vertegenwoordigers van de verenigingen uit te nodigen die hun wettelijke verplichtingen nakomen, diegene die hun boekhouding openbaar maken.

Waarom zouden de gemeentelijke administraties willen dat de foorkramers de wet respecteren terwijl zijzelf ze overtreden door verenigingen uit te nodigen die niet voldoen aan de wettelijke eisen.

De vraag werd duidelijk gesteld, nu wachten op hun reactie.

Zelfs op de ministeries zouden de kabinetten allereerst moeten controleren dat de wet betreffende de verenigingen wordt gerespecteerd want sommige berokkenen meer schade aan onze beroepscategorie dan wat anders.

En door dit gedrag schenden deze verenigingen het imago van onze beroepscategorie terwijl hun taak er zou moeten uit bestaan ze te verbeteren.

25 januari 2016

Wat brengt ons 2016 ?

 

Wat ons aan het begin van dit jaar het meest bezig houdt is de kilometerheffing.  

Sinds enkele maanden hebben de verenigingen een parcours afgelegd om kermisvoertuigen op de lijst van uitzinderingen te plaatsen in de database.  

De grootste moeilijkheid die we tegenkomen, is de regionalisatie. Niettegenstaande dit voor ons een nationale aangelegenheid is, moeten we in de drie Gewesten een dossier indienen. En zij hebben niet allen dezelfde overtuiging.  

Tijdens ons contact met het Vlaams Gewest reeds in September is ons mede gedeeld dat, door het feit ons materieel vandaag goed uitgerust is, wij met onze trekkers ook vervoer voor derden zouden kunnen doen. Wij hebben hier op ingespeeld en een dossier opgesteld dat het tegendeel bewijst.  

Tijdens onze ontvangst bij het Brussels Gewest op 5 januari, heeft mobiliteitsminister Pascal Smet ons geantwoord dat hij onze argumenten begrijpt en ons standpunt zal verdedigen bij zijn collega-ministers van de andere Gewesten.  

Wij wachten nog steeds op een ontvangst of een antwoord op ons schrijven van het Waalse Gewest. Daar is het ministerie blijkbaar niet zo bezig met onze zorgen.  

Op het federaal niveau hebben wij contact opgenomen met Minister Galant. Deze heeft laten weten zich te wijden aan onze problematiek. Ook haar kabinet zal de situatie verder onderzoeken. Wij verwachten spoedig een aantwoord.  

Wat moet zijn zal zijn !

Opgelet: wat betreft code 095 ( attest van  vakbekwaamheid ) enkel chauffeurs die het statuut kermisvervoer behouden en met hun eigen materiaal rijden, zijn uitgezonderd.

                                      Ziet dat u goed ingelicht bent !

  

Contacteer ons
Contacteer ons
Contacteer ons